Swyddi - Vacancies

Ymunwch a'r tim

Swydd Newydd - Uwch Gynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer

 

 

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio yn y maes hamdden / chwaraeon i ymuno a'n tîm.

 

Swydd llawn amser parhaol ar sail 37.5 awr yr wythnos yw hon

Cyflog  £16, 341 y flwyddyn

 

Os oes gennych ddiddordeb, danfonwch eich 'CV' a llythyr at matt@calontysul.cymru 

 

Dylai eich llythyr amlinellu eich profiadau blaenorol sy'n gysylltiedig â'r swydd.  Defnyddiwch y disgrifiad swydd i restri eich profiadau.

 

E-bostiwch matt@calontysul.cymru os hoffech drefnu sgwrs anffurfiol i drafod y swydd a'r telerau.

 

Join our team

New Post - Senior Customer Service Assistant

 

 

 

We are looking for an enthusiastic person with experience of working in the leisure / sports industry to join our team.

 

This is a permanent full-time job based on 37.5 hours per week

Salary £16, 341 per annum

 

If you are interested, send your 'CV' and a covering letter to matt@calontysul.cymru

 

Your covering letter should outline your previous job related experiences.  Use the job description to list your experiences against the criteria.

 

E-mail matt@calontysul.cymru if you would like to organise an informal conversation to discuss the post and terms.

 

Disgrifiad Swydd - Job Description
CT - SENIOR Customer Service Assistant F[...]
Adobe Acrobat document [313.9 KB]
Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018