Raffl Mawreddog - Grand Raffle

Raffl Mawreddog, Nadolig 2018

Rydym wedi bod yn casglu rhoddion a gwobrwyon oddi wrth busnesau lleol ar gyfer ein Raffl Nadolig cyntaf.

 

Diolch i garedigrwydd busnesau’r ardal, mae gennym lawer o wobrwyon megis hamperi, prydau bwyd i ddau, amrywiaeth o boteli alcohol, llyfrau plant, nwyddau cegin a llawer, llawer mwy.  

Y prif wobr yw £300!

 

Fe fydd y raffl yn cael ei thynnu ar Nos Wener 21ain o Ragfyr 2018 yn ein neuadd.  Cynhelir noson o adloniant ac fe fydd rhagor o fanylion ar gyfer y noswaith yn cael ei cyhoeddi yn fuan.

 

Grand Raffle, Christmas 2018

We have been collecting prizes and donations from local businesses for our very first Christmas Raffle.

 

Thanks to the kindness of businesses in the area, we have collected many prizes such as hampers, meals for two, various bottles of alcohol, children's books, kitchenware and much, much more.

The main prize is £300!

 

The raffle draw will take place on Friday 21st December 2018 in our main hall. We are planning an evening of entertainment and more details will be announced soon.

 

Diolch!  Thanks!

Ein Noddwyr

Diolch o galon i'r busnesau lleol sydd wedi rhoi gwobrwyon tuag at ein Raffl Mawreddog.

 

Our Sponsors

Huge thanks to all local businesses that have donated prizes to our Grand Raffle. 

 

Action Graphics

Affordable Options

AMJ Garage Services
Angela Saddler Florist
Anna Hunt
Appliance Wales
Arcade
Autoparts
Barry Curry
Barry Evans Metalwork
Boots Llandysul
Boots NCE
Boutique Cymru
Bunch of Grapes
Cambrian Pet Foods
Cambrian Sash Windows
Cardigan Bay Trading
Cariad Glass
Carys Davies-James
Castle Motors
Caws Teifi Cheese
Central Cafe
Chips & Choice

CKs Supermarket NCE

Clippers Drefach

Cludfwyd Dan'i Sang
Co-op NCE

Cut and Curl Hair

Treatment

Cyfreithwyr Williams

& Bourne Solicitors

Dai Lewis
Debbies Jewelers
Dewi James a'i Gwmni
Dianne Matthews
Dog and Bone Grooming
Dol Llan Mansion
Edida J
Emlyn Antiques Centre
Emlyn Arms

Emlyn Car Valet

Emlyn Fish & Chips

Fair and Fabulous

Farmyard Nurseries

Ffab Llandysul

Ffostrasol Arms
Ffostrasol Stores

Flambards Hotel and

Tearooms

Flames Pizzas & Kebabs
Food Centre Wales
Garage Pencader
Garden Centre, Pencader
Gary the Butcher
Glendower Ltd
Gomer
Gwarcefel Arms
Gwesty'r Porth
Gwynfryn Garage
Harrisons Bakery & Bistro
Health Centre
Highway Garage

Ivy Bush

JE Rees & Son

J.L.Jones Coal Merchant
James Davies Ltd
JM Fitness
J's Workout
Kings Arms
La Calabria Restaurant
Len's Fish
Llandysul Paddlers
Lloyds Pharmacy Llandysul
Lloyds Pharmacy NCE
Lluniau Lleucu
Local Bargain Pencader
Mark Haywood Hair
Mark Stone's Welsh Kitchens
Martins Dec-Centre
Mary Anne Thomas
Maven & Hare
Meddygfa Llynyfran Surgery
Meddygfa Teifi Surgery

Megan Foulkes

Melgoed Ltd.

Melin-y-Derw
Mike the Biz
Milfeddygon Llandysul

Nodwyddau a Phinau

Needles & Pins

New Quay Honey Farm
Newcastle Emlyn Heating
Nisa Cenarth
Nisa CKs
Norma Davies Optegydd
Only Pets and Horses
Pelican Inn
Phillip Ling Estates

Pizza Choice

Premier Drefach Felindre

Premier Llandysul
Premier NCE
Premier Pencader
Premier Pentrecwrt

Primporium Hair Products

Riverside Health

Second Hand Furnishers

Sioned Thomas Sports

Massage

Siop Gelf Y Wiber
Spar Llandysul
Storfa Penrhiwllan
Tafarn y Kings Arms
Taj Indian Takeaway
Talking Heads
Tanycoed Fishery
Teifi Valley Building Supplies
The Black Horse

Teifi Chips

The Cardiff Arms

The Lunchbox
The Salmon Leap Gift Shop

The Stable Corner

The Three Horse Shoes Pub

The Welcome Discount Store
Thomas & Son Joinery
Three Compasses
Time 4 You

Tirion Haf Rees

Totally Tootsies

Tracey Ladd
Tracey Lewis
Trefhedyn Garden Centre
Tweli Garage
Twelly Castle Services
Ty Croeso Deli
Ty Gwallt
Ty Te Cenarth
Valley Services
Waffles Tregroes

West Wales Rally Supplies

Wild Life Centre

Williams Sheds
Windy Corner Garage
Wyn John
Wyn Thomas
Y Goleudy
Yasmin Restaurant
Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018