Logo CT
Logo CT
 

Partion Calon Tysul Parties

Beth am drefnu parti ar gyfer eich plentyn gyda ni?  Mae nifer eang o ddewisiadau ar gyfer pob oedran a diddordeb.  Mae pob parti yn parhau am ddwy awr - un awr o weithgaredd ac yna un awr yn ein hystafell bwyta.  Mae angen talu blaendal £25 er mwyn cadarnhau eich parti (yn anffodus, nid oes system talu ar-lein felly rhaid galw mewn i dalu gydag arian parod neu garden).

 

Why not organise a party for your child with us?  There's a wide range of choices for all ages and interests.  All parties last for two hours - one hour of activity followed by one hour in the dining area.  A deposit of £25 is required to confirm your booking (unfortunately, we do not have an online payment system, so please call in to pay by cash or card).

 

P1 (£51) PARTI NEUADD - HALL PARTY

 

P2 (£45) PARTI PEL-DROED - FOOTBALL PARTY

 

P3 (£56) PARTI PEL-DROED PLWS - FOOTBALL PARTY PLUS

 

P4 (£15PP) PARTI DRINGO - CLIMBING PARTY

 

P5 (£71) PARTI HWYL YN Y PWLL - FUN POOL PARTY

 

P6 (£93) PARTI PWLL 'ELIMINATOR' POOL PARTY

 

Ffoniwch 01559 362548 neu e-bostiwch post@calontysul.cymru i archebu

Phone 01559 362548 or email post@calontysul.cymru to book

 

Lawr lwythwch y daflen archebu neu dewch i'n weld

Download the booking form or pop in to the centre

 

 

Taflen Parti Form 2018
Taflen ar gyfer archebu partion plant yn Calon Tysul
Booking form for Calon Tysul children's parties
Taflen Parti Form 2018 v3.pdf
Adobe Acrobat document [202.5 KB]
Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre