Partion Calon Tysul Parties

Taflen Parti - Party Form 2019
Taflen ar gyfer archebu partion plant yn Calon Tysul
Booking form for Calon Tysul children's parties
Taflen Parti Form 2019 v5.pdf
Adobe Acrobat document [368.5 KB]

Parti Calon Tysul

Beth am drefnu parti ar gyfer eich plentyn gyda ni?  Mae nifer eang o ddewisiadau ar gyfer pob oedran a diddordeb.  Mae pob parti yn parhau am un awr a hanner - un awr o weithgaredd ac yna 30 munud yn ein hystafell bwyta.  Mae angen talu yn llawn er mwyn cadarnhau eich parti (yn anffodus, nid oes system talu ar-lein felly rhaid galw mewn i dalu gydag arian parod neu garden).

 

Ffoniwch 01559 362548 neu e-bostiwch post@calontysul.cymru i archebu.

 

Lawr lwythwch y daflen archebu neu dewch i'n weld

 

 

Calon Tysul Parties

Why not organise a party for your child with us?  There's a wide range of choices for all ages and interests.  All parties last for 1.5 hours - one hour of activity followed by 30 minutes in the dining area.  Payment of the full amount is required to confirm your booking (unfortunately, we do not have an online payment system, so please call in to pay by cash or card).

 

Phone 01559 362548 or email post@calontysul.cymru to book

 

Download the booking form or pop in to the centre

 

P1 (£51) PARTI NEUADD - HALL PARTY

 

P2 (£45) PARTI PEL-DROED - FOOTBALL PARTY

 

P3 (£56) PARTI PEL-DROED PLWS - FOOTBALL PARTY PLUS

 

P4 (£15PP) PARTI DRINGO - CLIMBING PARTY

 

P5 (£71) PARTI HWYL YN Y PWLL - FUN POOL PARTY*

 

P6 (£93) PARTI PWLL 'ELIMINATOR' POOL PARTY*

 

*Dydd Sul yn unig - Sunday only

 

Taflen Parti - Party Form 2019
Taflen ar gyfer archebu partion plant yn Calon Tysul
Booking form for Calon Tysul children's parties
Taflen Parti Form 2019 v5.pdf
Adobe Acrobat document [368.5 KB]
Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP