03/01/2021

Oherwydd y sefyllfa bresennol Coronafeirws, nid oes hawl gyda ni agor ein canolfan.  Mae Cymru yn 'Lefel rhybudd 4' o hyd felly ni fydd yn bosib i'r ganolfan ail agor eto.

 

Fe fydd mwy o fanylion ar gael fan hyn yn fuan neu ddilwnch ein tudalen Facebook. 

 

Due to the current Coronavirus situation, we are not allowed to open our centre.  Wales is still at 'Alert Level 4'  so it will not be possible for the centre to reopen yet.

 

More details will be posted here soon or please follow our Facebook page. 

Diolch

Oriau Agor | Business hours

D.S. - Mae'n bosib bydd yr amseroedd agor yn newid o dro i dro oherwydd y sefyllfa Covid-19.  Gallwch archebu eich sesiwn nofio / ystafell ffitrwydd trwy ein tudalen archebu.

 

Oriau Agor Dros Dro

 

 

 

Dydd Llun  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher  09:00 - 21:00

Dydd Iau  06:30 - 21:00

Dydd Gwener  06:30 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 14:45

Dydd Sul  09:00 - 13:45

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb

 

Egwyl y Nadolig


Bydd y Ganolfan ar gau Dydd Mercher 15 Rhagfyr 2020 a bydd yn ailagor yn unol a chyfyngiadau lllywodraeth Cymru.

 

NB - Our opening times may vary from time to time due to the Covid-19 situation.  You can book your swim and fitness suite sessions via our booking page.

 

Temporary Opening Hours

 

 

 

Monday  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday  06:30 - 21:00

Friday 06:30 - 21:00

Saturday  09:00 - 14:45

Sunday  09:00 - 13:45

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

Christmas Break

 

The Centre will be closed from Wednesday 15 December 2020 and will re-open subject to Welsh government restrictions.

Cywir | Correct 3/1/21

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul
Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth

In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

Instagram: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2020 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP