Oriau Agor | Business hours

 

 

Mae'r Ganolfan ar agor fel y canlynol (gweler amserlen ar gyfer y pwll)

 

Mae'r ystafell ffitrwydd ar agor yn ystod oriau agor arferol oni bai am ddydd Llun pryd mae'n agor am 11.15.

 

 

Dydd Llun*  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher  06:30 - 21:00

Dydd Iau  09:00 - 21:00

Dydd Gwener  09:00 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 12:00

Dydd Sul  09:00 - 12:00

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb.

 

*Ystafell ffitrwydd yn agor am 11.15 ar ddydd Llun

 

*********************************************

 

Oriau Agor Nadolig / Blwyddyn Newydd 19/20

(amseroedd i'w gadarnhau)

 

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 2019 - AR AGOR

Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019 - AR GAU

Dydd Iau 26 Rhagfyr 2019 - AR GAU

Dydd Gwener 27 Rhagfyr 2019 - AR GAU

Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr 2019 - AR AGOR

Dydd Sul 29 Rhagfyr 2019 - AR AGOR

Dydd Llun 30 Rhagfyr 2019 - AR AGOR

Dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019 - AR GAU

Dydd Mercher 1 Ionawr 2020 - AR GAU

Dydd Iau 2 Ionawr 2020 - AR GAU

Dydd Gwener 3 Ionawr 2020 - AR GAU

Dydd Sadwrn 4 Ionawr 2020 ymlaen - ar agor fel arfer

 

 

 

The Centre is open as follows (for pool times, see the pool timetable)

 

Fitness room is open during normal opening hours, apart from Monday mornings when it opens at 11.15.

 

 

Monday*  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday 06:30 - 21:00

Thursday  09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday  09:00 - 12:00

Sunday  09:00 - 12:00

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

 

*Fitness room opens at 11.15 on Mondays

 

 

*********************************************

 

Christmas / New Year Opening Hours 19/20

(times to be confirmed)

 

Tuesday 24 December 2019 - OPEN

Wednesday 25 December 2019 - CLOSED

Thursday 26 December 2019 - CLOSED

Friday 27 December 2019 - CLOSED

Saturday 28 December 2019 - OPEN

Sunday 29 December 2019 - OPEN

Monday 30 December 2019 - OPEN

Tuesday 31 December 2019 - CLOSED

Wednesday 1 January 2020 - CLOSED

Thursday 2 January 2020 - CLOSED

Friday 3 January 2020 - CLOSED

Saturday 4 January 2020 onwards - open as usual

 

 

Cywir | Correct 27.8.19)

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul


Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth : In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP