! Gwybodaeth ddiweddaraf COVID-19- Latest information

MAE'R GANOLFAN AR GAU DROS DRO

THE CENTRE IS TEMPORARILY CLOSED 

Cywir / Correct 14:56, 06/04/2020

 

Mae'r llywodraeth wedi mynnu bod pob canolfan hamdden a phwll nofio yn cau am gyfnod oherwydd peryglon COVID-19.  Fe fyddwn ni'n ail-agor ein drysau unwaith ni'n gallu sicrhau diogelwch ein staff a chwsmeriaid.

 

Cysylltwch â Gareth Bryant (Cadeirydd Ymddiriedolwyr Calon Tysul) bpaddlers@aol.com os mae angen rhagor o wybodaeth

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

Ymddiriedolwyr Calon Tysul

 

========

 

 

The government has demanded the closure of all leisure centres and swimming pools because of the dangers of COVID-19. We will re-open our doors once we can ensure the safety of our staff and customers.

 

Please contact Gareth Bryant (Calon Tysul Chair of Trustees) bpaddlers@aol.com if you require further information

 

Thank you for your support

 

Calon Tysul Trustees

 

 

Oriau Agor | Business hours

 

 

Mae'r Ganolfan ar agor fel y canlynol (gweler amserlen ar gyfer y pwll)

 

Mae'r ystafell ffitrwydd ar agor yn ystod oriau agor arferol oni bai am ddydd Llun pryd mae'n agor am 11.15.

 

 

Dydd Llun*  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher**  09:00 - 21:00

Dydd Iau  06:30 - 21:00

Dydd Gwener  09:00 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 12:00

Dydd Sul  09:00 - 12:00

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb.

 

*Ystafell ffitrwydd yn agor am 11.15 ar ddydd Llun

**Ystafell ffitrwydd ddim ar gael rhwng 11:15 - 12:15 ar Ddydd Mercher.

 

 

 

 

The Centre is open as follows (for pool times, see the pool timetable)

 

Fitness room is open during normal opening hours, apart from Monday mornings when it opens at 11.15.

 

 

Monday*  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday** 09:00 - 21:00

Thursday  06:30 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday  09:00 - 12:00

Sunday  09:00 - 12:00

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

 

*Fitness room opens at 11.15 on Mondays

** Fitness rooms not available between 11:15 - 12:15 on Wednesdays.

 

 

Cywir | Correct 7/1/20

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul


Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth : In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP