Oriau Agor | Business hours

D.S. - RYDYN NI'N AIL AGOR RHAN O'R ADEILAD AR DDYDD LLUN 24/8/20.  MAE'N RHAID ARCHEBU LLE AR EICH GWEITHGAREDD TRWY  FFONIO'R GANOLFAN O FLAEN LLAW. FE FYDD Y PWLL YN AGOR AR DDYDD MERCHER 26/8/20.

 

Oriau Agor Dros Dro

 

 

 

Dydd Llun  12:00 - 21:00

Dydd Mawrth  12:00 - 21:00

Dydd Mercher  12:00 - 21:00

Dydd Iau  06:30 - 21:00

Dydd Gwener  11:00 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 12:00

Dydd Sul  09:00 - 12:00

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb

 

NB - WE ARE RE-OPENING PART OF THE FACILITY ON MONDAY 24/8/20.  YOU MUST BOOK YOUR ACTIVITY BY PHONING THE CENTRE  BEFORE ATTENDING. THE POOL IS OPENING ON WEDNESDAY 26/8/20. 

 

Temporary Opening Hours

 

 

 

Monday  12:00 - 21:00

Tuesday  12:00 - 21:00

Wednesday 12:00 - 21:00

Thursday  06:30 - 21:00

Friday 11:00 - 21:00

Saturday  09:00 - 12:00

Sunday  09:00 - 12:00

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

Cywir | Correct 2/10/20

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul
Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth

In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

Instagram: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2020 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP