05/05/2021

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â champfeydd a chanolfannau hamdden, ni’n hapus iawn i ddweud ein bod ni’n cynllunio i ail agor drysau Calon Tysul ar Ddydd Llun 10fed o Fai 2021.

Mae hynny’n rhoi digon o amser inni fel tîm paratoi’r ganolfan er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a’n cwsmeriaid. 

Fe fydd gwersi nofio i blant yn ail ddechrau ar Ddydd Llun 10fed o Fai hefyd.  E-bostiwch nofio@calontysul.cymru am fwy o wybodaeth neu i wirio amseroedd ayyb.

Archebwch eich sesiynau ar-lein fan hyn.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Following a Welsh Government announcement on gyms and leisure centres, we are delighted to announce that we are planning to re-open the doors of Calon Tysul on Monday 10th May 2021.

This gives us enough time for us as a team to prepare the centre to ensure the safety of our staff and customers. 

Children's swimming lessons will also recommence on Monday 10th May.  Please email nofio@calontysul.cymru for more information or to check times etc.

Book your session online here.

Oriau Agor | Business hours

D.S. - Mae'n bosib bydd yr amseroedd agor yn newid o dro i dro oherwydd y sefyllfa Covid-19.  Gallwch archebu eich sesiwn nofio / ystafell ffitrwydd trwy ein tudalen archebu.

 

Oriau Agor Dros Dro

 

 

 

Dydd Llun  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher  09:00 - 21:00

Dydd Iau  06:30 - 21:00

Dydd Gwener  06:30 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 16:00

Dydd Sul  09:00 - 13:45

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb

 

NB - Our opening times may vary from time to time due to the Covid-19 situation.  You can book your swim and fitness suite sessions via our booking page.

 

Temporary Opening Hours

 

 

 

Monday  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday  06:30 - 21:00

Friday 06:30 - 21:00

Saturday  09:00 - 16:00

Sunday  09:00 - 13:45

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

 

Cywir | Correct 3/1/21

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul
Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth

In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

Instagram: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP