Oriau Agor | Business hours

 

 

Mae'r Ganolfan ar agor fel y canlynol (gweler amserlen ar gyfer y pwll)

 

 

Dydd Llun  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher  06:30 - 21:00

Dydd Iau  09:00 - 21:00

Dydd Gwener  09:00 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 12:00

Dydd Sul  09:00 - 12:00

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb.

 

 

 

 

The Centre is open as follows (for pool times, see the pool timetable)

 

 

Monday  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday 06:30 - 21:00

Thursday  09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday  09:00 - 12:00

Sunday  09:00 - 12:00

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

 

Cywir | Correct 7.1.19)

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul


Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth : In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018