12/04/2021

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â champfeydd a chanolfannau hamdden, ni’n hapus iawn i ddweud ein bod ni’n cynllunio i ail agor drysau Calon Tysul ar Ddydd Llun 10fed o Fai 2021.

Mae hynny’n rhoi digon o amser inni fel tîm paratoi’r ganolfan er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a’n cwsmeriaid.

Byddwn ni’n diweddaru ein gwefan unwaith ni'n gwybod mwy ynglŷn ag amseroedd agor a threfniadau gwersi nofio, dosbarthiadau ayyb.

Sylwer - dydyn ni ddim yn gwybod os bydd gwersi nofio yn ail ddechrau ar y dyddiad uchod eto. Byddwn ni’n cysylltu i gadarnhau pryd mae gwersi eich plentyn yn ail ddechrau yn ystod yr wythnosau nesaf. Diolch yn fawr am eich amynedd.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Following a Welsh Government announcement on gyms and leisure centres, we are delighted to announce that we are planning to re-open the doors of Calon Tysul on Monday 10th May 2021.

This gives us enough time for us as a team to prepare the centre to ensure the safety of our staff and customers.

We will update our website once we know more about opening times and arrangements for swimming lessons, classes etc.

Please note - we do not yet know if swimming lessons will resume on the above date. We will contact you to confirm when your child’s lessons will resume in the coming weeks. Many thanks for your patience.

Oriau Agor | Business hours

D.S. - Mae'n bosib bydd yr amseroedd agor yn newid o dro i dro oherwydd y sefyllfa Covid-19.  Gallwch archebu eich sesiwn nofio / ystafell ffitrwydd trwy ein tudalen archebu.

 

Oriau Agor Dros Dro

 

 

 

Dydd Llun  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher  09:00 - 21:00

Dydd Iau  06:30 - 21:00

Dydd Gwener  06:30 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 14:45

Dydd Sul  09:00 - 13:45

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb

 

NB - Our opening times may vary from time to time due to the Covid-19 situation.  You can book your swim and fitness suite sessions via our booking page.

 

Temporary Opening Hours

 

 

 

Monday  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday  06:30 - 21:00

Friday 06:30 - 21:00

Saturday  09:00 - 14:45

Sunday  09:00 - 13:45

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

 

Cywir | Correct 3/1/21

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul
Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth

In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

Instagram: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP