! Gwybodaeth ddiweddaraf COVID-19- Latest information

DIOLCH O GALON AM EICH CEFNOGAETH!

HUGE THANKS FOR YOUR SUPPORT!

Cywir / Correct 13:58, 31/07/2020

 

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod modd i byllau nofio a chanolfannau hamdden ail agor ar Ddydd Llun 10 Awst 2020.  

 

Nid yw dyddiad ail agor Calon Tysul wedi cael ei benodi eto.  Rydyn ni'n anelu at gyhoeddi dyddiad ail agor cyn gynted â phosib.

 

Yn y cyfamser, cysylltwch â Gareth Bryant (Cadeirydd Ymddiriedolwyr Calon Tysul) bpaddlers@aol.com os mae angen rhagor o wybodaeth. Neu gallech ymweld a'n tudalennau Facebook a Twitter.

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

Ymddiriedolwyr Calon Tysul

 

Mae Nofio Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ynglyn a dychwelyd i'r dŵr.  Cerwch at eu gwefan am fwy o wybodaeth - https://www.swimwales.org/pages/return-to-water

 

========

 

 

The Welsh Government has today announced that swimming pools and leisure centres may re-open on Monday 10 August 2020.

 

The date of the reopening of Calon Tysul has not yet been set.  We aim to announce a re-opening date as soon as possible.

 

In the meantime, please contact Gareth Bryant (Chair of Trustees of Calon Tysul) bpaddlers@aol.com if you require further information.  You can also visit our Facebook and Twitter pages.

 

Thank you for your support

 

Calon Tysul Trustees

 

Swim Wales have produced guidance about returning to water.  Please visit their website for information - https://www.swimwales.org/pages/return-to-water

 

 

Oriau Agor | Business hours

 

 

Mae'r Ganolfan ar agor fel y canlynol (gweler amserlen ar gyfer y pwll)

 

Mae'r ystafell ffitrwydd ar agor yn ystod oriau agor arferol oni bai am ddydd Llun pryd mae'n agor am 11.15.

 

 

Dydd Llun*  09:00 - 21:00

Dydd Mawrth  09:00 - 21:00

Dydd Mercher**  09:00 - 21:00

Dydd Iau  06:30 - 21:00

Dydd Gwener  09:00 - 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 - 12:00

Dydd Sul  09:00 - 12:00

 

Mae'n bosib llogi'r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan oriau agor, cysylltwch â post@calontysul.cymru os mae gennych ddiddordeb.

 

*Ystafell ffitrwydd yn agor am 11.15 ar ddydd Llun

**Ystafell ffitrwydd ddim ar gael rhwng 11:15 - 12:15 ar Ddydd Mercher.

 

 

 

 

The Centre is open as follows (for pool times, see the pool timetable)

 

Fitness room is open during normal opening hours, apart from Monday mornings when it opens at 11.15.

 

 

Monday*  09:00 - 21:00

Tuesday  09:00 - 21:00

Wednesday** 09:00 - 21:00

Thursday  06:30 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday  09:00 - 12:00

Sunday  09:00 - 12:00

 

It is possible to hire the centre for events outside of these opening hours, please contact post@calontysul.cymru if you are interested.

 

 

*Fitness room opens at 11.15 on Mondays

** Fitness rooms not available between 11:15 - 12:15 on Wednesdays.

 

 

Cywir | Correct 7/1/20

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul


Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth : In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP