Canolfan i Gau Dros Dro Oherwydd 'Cyfnod Atal'

Centre to Close Temporarily due to 'Firebreak'

11:45, 20/10/20

 

 

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru yn gorfodi ‘Cyfnod atal’ a ddaw i rym rhwng 6pm ddydd Gwener yma a dydd Llun 9fed Tachwedd.

 

Gallech weld rhagor o wybodaeth fan hyn.

 

Felly byddwn yn cau Calon Tysul am 6pm nos Wener hon, 23ain o Hydref 2020.  Fel mae’n sefyll, rydym yn bwriadu ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd i ail ddechrau gweithgareddau.  

 

Fodd bynnag, nodwch y gallai fod cyfyngiadau newydd ar waith wrth i ni ailagor, felly gall y dyddiad ailagor newid. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am unrhyw newidiadau arfaethedig i'r dyddiad hwn.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae ‘na groeso i chi e-bostio neu ffonio er mwyn trafod.

 

Diolch o galon am eich cefnogaeth barhaol.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

As you are no doubt aware, Welsh Government are enforcing a ‘Fire Break’ which comes in to effect from 6pm this Friday until Monday 9th November.

 

You can find more information here.

 

We will therefore be closing Calon Tysul at 6pm this Friday evening, 23rd October 2020.  As things stand, we plan to reopen on Monday 9th November to resume activities. 

 

However, please note that new restrictions may be in place as we reopen, so the re-opening date is subject to change.  We will do our utmost to keep you informed of any proposed changes to this date.

 

If you have any question, you’re welcome to email or phone to discuss.

 

Many thanks for your continued support.

 

Matt - ar ran Ymddiriedolwyr Calon Tysul / On behalf of the Calon Tysul Trustees

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP