Newyddion Diweddaraf - Latest News

Canolfan yn cau dros Dro oherwydd 'Cyfnod Atal' - Centre closing temporarily due to 'Firebreak'.

Fe fydd y Ganolfan yn cau am 6pm Nos Wener 23 Hydref.

 

The Centre will close on Friday evening 6pm 23 October.

Calon Tysul Ar Agor - Open

Yn dilyn cyhoeddiad rhagofalus Cyngor Sir Ceredigion, mae Calon Tysul yn parhau i fod ar agor am y tro....

Following Ceredigion County Council's precautionary announcement, Calon Tysul will remain open for the time-being...

Ail-agor - Re-opening

Gwybodaeth angenrheidiol am ymweld a'r ganolfan.  Essential information for visiting the centre.

Archebu Sesiwn - Booking a Session

Mae'n rhaid i chi archebu ar-lein neu dros y ffon...

You must book your session online or over the phone...

Newyddion Diweddaraf - Latest News

Gorchudd Wyneb - Face Covering

Gwybodaeth ynglyn a gwisgo gorchudd wrth ymweld a'r Canolfan

Information about wearing a face covering when visiting the Centre.

Calon Tysul Ar Agor - Open

Yn dilyn cyhoeddiad rhagofalus Cyngor Sir Ceredigion, mae Calon Tysul yn parhau i fod ar agor am y tro....

Following Ceredigion County Council's precautionary announcement, Calon Tysul will remain open for the time-being...

Ail-agor - Re-opening

Gwybodaeth angenrheidiol am ymweld a'r ganolfan.  Essential information for visiting the centre.

Archebu Sesiwn - Booking a Session

Mae'n rhaid i chi archebu ar-lein neu dros y ffon...

You must book your session online or over the phone...

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP