Logo CT
Logo CT
 

Ysgol Nofio - Swim School

TONNAU TYSUL

 

£20 y mis

(Debyd Uniongyrchol)

 • Cynhelir gwersi nofio am 48 wythnos y flwyddyn
 • Mae’r gwersi yn dilyn Fframwaith Nofio Cymru Dysgu Nofio, Ton 1 - 8
 • Rhaglen Sblash newydd sbon ar gyfer plant 2 oed neu hyn
 • Ar gael ar gyfer plant 4 oed neu hyn (gwersi preifat ar gael ar gyfer plant iau)
 • Dilyn cynnydd ar-lein
 • Tystysgrifau a bathodynnau am ddim
 • Aelodaeth am ddim
 • Gwersi ar gael rhwng 4 a 6 Dydd Llun i Ddydd Gwener a 10yb tan 12yp ar ddydd Sadwrn

 

Cofrestrwch dros y ffôn 01559 362548

e-bostiwch nofio@calontysul.cymru

neu galwch mewn i’n gweld!

 

 

£20 per month

(Direct Debit)

 • Lessons take place for 48 weeks of the year
 • The lessons follow Swim Wales’ Learn to Swim Framework, Waves 1 - 8
 • Brand new Splash programme for children aged 2 and above
 • Available for children aged 4 and above (private lessons also available for younger children)
 • Follow progress online
 • Certificates and badges are free
 • Free membership
 • Lessons available between 4 - 6pm, Monday to Friday and 10am - 12pm on Saturdays

 

Register over the phone 01559 362548

email nofio@calontysul.cymru

or pop in to see us!

Calon Tysul


Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch â ni! Contact us!

Er mwyn siarad gyda ni neu am ragor o wybodaeth : In order to sepak with us, or to get more information:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

Facebook: Calon Tysul

Twitter: @CalonTysul

 

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre