GO TRI Fun Duathlon Hwyl Llandysul

Ysgol Bro Teifi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

Sadwrn 13 / 7 / 19 Saturday

AM: Plant - Children

PM: Oedolion - Adults

 

RHEDEG - BEICIO - RHEDEG

RUN - CYCLE - RUN

 

**BILINGUAL PAGE - SCROLL FOR ENGLISH**

Duathlon Hwyl Llandysul

Sadwrn 13 Gorffennaf 2019

 

Mae hwn yn gyfle gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan mewn digwyddiad ar drac caeëdig yng nghefn gwlad prydferth gorllewin Cymru.

 

Mae hwn yn ddigwyddiad GO TRI, felly rydym yn disgwyl llawer o bobl o bob oed a gallu. Mae'r holl elw o'r digwyddiad yn mynd tuag at gynnal ein Canolfan Gymunedol sy'n cael ei rhedeg fel Elusen, Calon Tysul. 

 

Mae'r ras yn digwydd yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul, SA44 4JL.

 

 

AM (amseroedd i'w gadarnhau )

 

TriStar 8 Oed:

Rhedeg: 400m, Beicio 1.5km, Rhedeg 200m £10.00

 

TriStar 1 9-10 Oed:

Rhedeg 600m, Beicio 2km, Rhedeg 300m £10.00


TriStar 2 11-12 Oed:

Rhedeg 800m, Beicio 3km, Rhedeg 400m £10.00


TriStar 3 13-14 Oed:

Rhedeg 1km, Beicio 3km, Rhedeg 500m £10.00

 

PM (amseroedd i'w gadarnhau)

 

Heriwr:

Rhedeg 3km, Beicio 9km, Rhedeg 2km £15.00 


Merched yn unig:

Rhedeg 1.6km, Beicio 5km, Rhedeg 0.8km £15.00 


iIeuenctid ac Iau (15-19):

Rhedeg 1.6km, Beicio 6km, Rhedeg 0.8km £10.00

 

Cofrestrwch ar gyfer y Duathlon - COFRESTRWCH

 

Gweler rhestr o bobl sydd eisoes wedi cofrestru - Rhestr Dechrau

 

Am fwy o wybodaeth - matt@calontysul.cymru

 

 

 

 

Llandysul Fun Duathlon

Saturday 13 July 2019

 

This is a great opportunity for the whole family to take part in a closed circuit event in the stunning west Wales countryside.

 

This is a GO TRI event, so we're expecting lots of people of all ages and abilities. All proceeds from the event go towards the upkeep of our Charity-run Community Centre, Calon Tysul. 

 

The race takes place at Ysgol Bro Teifi School, Llandysul, SA44 4JL.

 

 

AM (times TBC)

 

TriStar Age 8:

Run: 400m, Bike 1.5km, Run 200m £10.00

 

TriStar 1 Age 9-10:

Run 600m, Bike 2km, Run 300m £10.00


TriStar 2 Age 11-12:

Run 800m, Bike 3km, Run 400m £10.00


TriStar 3 Age 13-14:

Run 1km, Bike 3km, Run 500m £10.00

 

PM (times TBC)

 

Challenger:

Run 3km, Bike 9km, Run 2km £15.00 


Women Only:

Run 1.6km, Bike 5km, Run 0.8km £15.00 


Youth & Juniors (15-19):

Run 1.6km, Bike 6km, Run 0.8km £10.00

 

Register for the Duathlon - REGISTER

 

 

See the list of people that have already registered - Start List

 

For more information - matt@calontysul.cymru

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018