Sprint Triathlon / Aquathlon Llandysul

Canlyniadau Sprint Triathlon, Calon Tysul Dydd Sul 7/4/19

Calon Tysul Sprint Triathlon Results Sunday 7/4/19

Gweler canlyniadau ar gyfer Sprint Triathlon Calon Tysul.

Dangosir yn felyn y person cyflymach ym mhob categori.

Llongyfarchiadau i bawb a chymerodd rhan - gobeithio gwelwn ni chi yn ein digwyddiad nesaf yn 2019!

Diolch o galon am ddod a diolch yn fawr iawn i bob gwirfoddolwr.

 

Here's the results of the Calon Tysul Sprint Triathlon.

The fastest person in each category is highlighted in yellow.

Congratulations to everyone that participated and we hope to see you at our next event in 2019!

Thank you so much for supporting the event and a huge thanks to all of our volunteers.

Mapiau'r Cwrs* - Course Maps*

Cwrs Rhedeg - Running Route (Sprint Triathlon)

Cyhoeddir llwybrau rhedeg yr Aquathlon yn fuan

Running routes for the Junior Aquathlon will be announced soon

Cwrs Beicio - Cycling Route

Nofio - Swimming

Fe fydd yr adran nofio yn digwydd yn ein pwll nofio (25m x 10m)

The swimming sections will take place in our swimming pool (25m x 10m)

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018