Go-Tri / Aquathlon Llandysul

NB - Both events will not be timed centrally.  Participants wishing to record times, will need to make their own arrangements, e.g. sports watch.

 

DS - Ni fydd y ddau ddigwyddiad yn cael ei amseru yn ganolog. Bydd eisiau i gyfranogwyr sy'n dymuno cofnodi eu hamseroedd wneud eu trefniadau eu hunain, e.e. 'sports watch'.

 

22/9/18 - Aquathlon Llandysul

Cyfarfod cyfranogwyr/rhieni - 8.40am

Ras i ddechrau am 9.00am

 

Participant / parent briefing - 8.40am

Race to begin at 9.00am

 

 

23/9/18 - Go-Tri Llandysul 

Ardal 'trosglwyddo' ar agor rhwng 7.00 a 7.30am er mwyn trefnu beiciau ac ati.

Cyfarfod cyfranogwyr - 7.35am

Ras i ddechrau am 8.00am

 

Transition area is open from 7.00 to 7.30am in order to set up bikes etc.

Participants briefing - 7.35am

Race to begin at 8.00am

 

Calon Tysul, Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP

01559 362548

 

RHAGOR O WYBODAETH AR WEFAN TRIATHLON PRYDAIN AR GAEL FAN HYN

MORE INFORMATION ON BRITISH TRIATHLON WEBSITE AVAILABLE HERE

 

 

 

Mapiau'r Cwrs - Course Maps

DS - Llwybr Rhedeg - wedi newid

NB - Running route revised

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018