Digwyddiadau - Events

Cynhelir nifer o weithgareddau a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn gan Bwyllgor Codi Arian Calon Tysul megis Aquathlon, Triathlon, Gwerthiant Pen Bwrdd, Raffl Nadolig a mwy.  Gweler isod ar gyfer y digwyddiadau sy'n dod yn fuan.

 

A number of activities and events take place during the year by the Calon Tysul Fundraising Committee such as Aquathlon, Triathlon, Table Top Sales, Christmas Raffle and more.  Scroll down to see forthcoming events.

 

 

Ras Sion Corn - Santa Run 2018

Dydd Sul 16/12/18 Sunday

Taflen Noddwyr Ras Sion Corn - Santa Run Sponsorship Form

Taflen Noddwyr - Sponsor Form Santa Run 2018
5k CHARITY SANTA RUN FOR CALON TYSUL.pdf
Adobe Acrobat document [163.4 KB]

Ymunwch a'r digwyddiad a Facebook  - Join the Facebook event!

Ras Sion Corn 2018 Dydd Sul 16/12/18 12:00pm Canolfan Llandysul Paddlers

Cynhelir ein Ras Siôn Corn am yr ail dro yn 2018.  Tipyn o redeg, tipyn o hwyl, tipyn o Siôn Corns!

 

Gwisgwch fel Siôn Corn ac ymuno gyda ni i redeg neu gerdded cwrs 5km o gwmpas Llandysul er mwyn codi arian tuag at achos da - Calon Tysul.

 

Sut i Gymryd Rhan:

 

 1. Lawr lwytha'r daflen noddi (PDF)
 2. Cer ati i gasglu noddwyr - bydd angen rhodd o leiaf £10 er mwyn cymryd rhan yn y ras
 3. Danfona e-bost at matt@calontysul.cymru i gofrestru
 4. Gwisga lan fel Siôn Corn ar ddydd Sul 16 Rhagfyr
 5. Cwrdd tu fas Canolfan Paddlers Llandysul erbyn 11.45am - cofia'r arian rwyt wedi casglu
 6. Rhedeg / cerdded y cwrs 5km - fe fydd stiwardiaid i helpu.  Mae 'na groeso i gŵn cymryd rhan!
 7. Mae'r cwrs yn gorffen yn y 'Half Moon' fe fydd bwyd a diodydd twym ar gael

 

Santa Run 2018 Sunday 16/12/18, 12:00pm Llandysul Paddlers Centre

Our Santa Run is being held for the second time in 2018.  Lots of fun and lots of Santas!  

 

Dress up as Santa and join us either by running or walking a 5km course around Llandysul to raise money for a good cause - Calon Tysul.

 

How to Get Involved:

 

 1. Download the sponsor form (PDF)
 2. Collect sponsors - a donation of at least £ 10 will be needed to take part in the race
 3. Send an e-mail to matt@calontysul.cymru to register
 4. Dress up like Santa on Sunday 16th December 
 5. Meet at the Llandysul Paddlers Center at 11.45am - remember to bring your sponsor money
 6. Run or walk the 5km course - stewards will be on hand to help. Dogs are welcome to take part!
 7. The course ends in the 'Half Moon' where hot food and drinks will be available

 

Taflen Noddwyr - Sponsor Form Santa Run 2018
5k CHARITY SANTA RUN FOR CALON TYSUL.pdf
Adobe Acrobat document [163.4 KB]
Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018