Digwyddiadau 2019 Events

Gweler ein rhestr o ddigwyddiadau am 2019 - See our 2019 events list

Cynhelir nifer o weithgareddau a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn gan Bwyllgor Codi Arian Calon Tysul megis Aquathlon, Triathlon, Raffl Nadolig a mwy.  Gweler isod ar gyfer y digwyddiadau sy'n dod yn fuan.

 

A number of activities and events take place during the year by the Calon Tysul Fundraising Committee such as Aquathlon, Triathlon, Christmas Raffle and more.  Scroll down to see forthcoming events.

 

Sprint Triathlon Llandysul 2019

 

Sadwrn 6 Ebrill 2019 - Aquathlon Pobl Iau (nofio a rhedeg)

Saturday 6 April 2019 - Junior Aquathlon (swim and run)

 


Junior Aquathlon Llandysul Iau (8yrs) Swim 50m, Run 400m
Junior Aquathlon Llandysul Iau (9-10 yrs) Swim 100m, Run 800m

Junior Aquathlon Llandysul Iau (11-12yrs) Swim 150m, Run 1.2km
Junior Aquathlon Llandysul Iau (13-14 yrs) Swim 200m, Run 2km

 

£10 y plentyn / per child*

 

Sul 7 Ebrill 2019 - Agored (15+)

Sunday 7 April 2019 - Open (15+)

 

Sprint Triathlon Llandysul Swim 400m, Bike 16km, Run 5km

 

£20 y person / per person*

 

*mae angen talu £3 (oedolyn) neu £1 (plentyn) ar gyfer aelodaeth un dydd 'British Triathlon' os nad dych chi'n aelod eisoes.

* you will need to pay £3 (adult) or £1 (child) for one day membership of British Triathlon if you're not already a member.

Triathlon Llandysul 2019

Pellteroedd a chyrsiau i'w gadarnhau ond fe fydd y Triathlon yma yn hirach na'r 'Sprint Tri' a 'Go Tri'.  Ychydig mwy heriol ar gyfer pobl sydd eisiau gwthio eu hunain.

 

The distances and courses are to be confirmed but this Triathlon will be longer than the 'Spring Tri' and 'Go Tri'.  A bit more challening for those that wish to push themselves.

 

Sadwrn 15 Mehefin - Pobl Iau

Sul 16 Mehefin - Agored (15+)

 

Saturday 15 June - Juniors

Sunday 16 June - Open (15+)

 

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth yn fuan

More information will be announced very soon

Go-Tri Llandysul 2019

Nôl am yr ail flwyddyn yn dilyn llwyddiant ysgubol ein Go Tri cyntaf ym Medi 2018

Back for the second year following the sweeping success of our first Go Tri event in September 2018

 

Sadwrn 28 Medi - Go Tri Pobl Iau

Sul 29 Medi - Go Tri Agored (15+)

 

Saturday 28 September - Go Tri Juniors

Sunday 29 September - Go Tri Open (15+)

 

Nofio 200m Swim

Beicio 10km Cycle

Rhedeg 2.5km Run

 

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth yn fuan

More information will be announced very soon

 

Ras Sion Corn - Santa Run 2019

Ymunwch a'r hwyl a gwisgo fel Sion Corn er mwyn rhedeg cwrs arbennig o gwmpas Llandysul.  Gallwch redeg neu gerdded 5km.  Croeso i gŵn hefyd.  Dyddiad: Sul 15 Rhagfyr 2019.

 

Join in with the fun and dress up as Santa to run our fantastic course around Llandysul.  You can run or walk the 5km course.  Dogs are welcome too.   Date: Sunday 15 December 2019.

Kyathlon 2019

Fel rhan o'r Ŵyl Afon Paddlers Llandysul, rydym yn trefnu'r Kyathlon am y 3ydd tro yn 2019.  Mae hynny'n ras anffurfiol iawn sy'n ymuno caiacio, rhedeg a nofio gyda'n gilydd i'w greu 'Kyathlon'!  Dewch i ymuno a'r ras unigryw sy'n llawn sbort a sbri!  Dyddiad: Sadwrn 17 Awst 2019.

 

This event runs in conjunction with Llandysul Paddlers' River Festival and will be the third time that we organise the Kyathlon.  This is very informal event combining kayaking, running and swimming in order to create the 'Kyathlon'!  Come and join us for this hugely enjoyable and unique event.  Date: Saturday 17 August 2019.

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018