Cysylltwch - Contact us

 

Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

 

! Gwybodaeth ddiweddaraf COVID-19- Latest information

DIOLCH O GALON AM EICH CEFNOGAETH!

HUGE THANKS FOR YOUR SUPPORT!

Cywir / Correct 13:58, 31/07/2020

 

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod modd i byllau nofio a chanolfannau hamdden ail agor ar Ddydd Llun 10 Awst 2020.  

 

Nid yw dyddiad ail agor Calon Tysul wedi cael ei benodi eto.  Rydyn ni'n anelu at gyhoeddi dyddiad ail agor cyn gynted â phosib.

 

Yn y cyfamser, cysylltwch â Gareth Bryant (Cadeirydd Ymddiriedolwyr Calon Tysul) bpaddlers@aol.com os mae angen rhagor o wybodaeth. Neu gallech ymweld a'n tudalennau Facebook a Twitter.

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

Ymddiriedolwyr Calon Tysul

 

Mae Nofio Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ynglyn a dychwelyd i'r dŵr.  Cerwch at eu gwefan am fwy o wybodaeth - https://www.swimwales.org/pages/return-to-water

 

========

 

 

The Welsh Government has today announced that swimming pools and leisure centres may re-open on Monday 10 August 2020.

 

The date of the reopening of Calon Tysul has not yet been set.  We aim to announce a re-opening date as soon as possible.

 

In the meantime, please contact Gareth Bryant (Chair of Trustees of Calon Tysul) bpaddlers@aol.com if you require further information.  You can also visit our Facebook and Twitter pages.

 

Thank you for your support

 

Calon Tysul Trustees

 

Swim Wales have produced guidance about returning to water.  Please visit their website for information - https://www.swimwales.org/pages/return-to-water

 

 

 

-------------------------

 

 

Calon Tysul

(Canolfan Hamdden a Canolfan Dwr Llandysul yn gynt)

(previously Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre)

 

Calon Tysul
Heol Llyn y Fran

Llandysul

Ceredigion

SA44 4HP

Ffon - Phone:  01559 362548
E-bost - E-mail: post@calontysul.cymru

Facebook: CalonTysul

Twitter: @CalonTysul

 

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

Cysylltwch a ni gyda'r daflen isod - You can also contact us by using the form below:

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP