Cysylltwch - Contact us

 

Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

 

Oherwydd Covid-19, mae Canolfan Calon Tysul, Llandysul ar gau am y tro.  Rydyn ni'n gobeithio ail agor ein drysau unwaith bydd modd.  Gan fod staff y Ganolfan ar gyfnod o 'seibiant' nid oes modd i chi gysylltu â ni yn y ffordd arferol.  

Gallech gysylltu â'r Pwyllgor Ymddiriedolwyr Calon Tysul ar e-bost:

 

////////////

Due to Covid-19, Calon Tysul Centre, Llandysul is temporarily closed. We hope to re-open our doors as soon as possible. As the Centre's staff are on 'furlough' you won't be able to contact us in the usual way.

Please contact the Calon Tysul Trustees Committee by email:

Gareth Bryant (Cadeirydd - Chair)
bpaddlers@aol.com
Iestyn ap Dafydd (Trysorydd - Treasurer) iestynap@gmail.com

 

-------------------------

 

 

Calon Tysul

(Canolfan Hamdden a Canolfan Dwr Llandysul yn gynt)

(previously Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre)

 

Calon Tysul
Heol Llyn y Fran

Llandysul

Ceredigion

SA44 4HP

Ffon - Phone:  01559 362548
E-bost - E-mail: post@calontysul.cymru

Facebook: CalonTysul

Twitter: @CalonTysul

 

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

Cysylltwch a ni gyda'r daflen isod - You can also contact us by using the form below:

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP