Cyrsiau - Courses

Cynhelir nifer o gyrsiau yng Nghalon Tysul megis, Achub Bywyd Pwll Nofio, Dysgu Nofio, Cymorth Cyntaf a mwy.

 

Gweler isod ar gyfer y cyrsiau diweddaraf.

A number of courses are held at Calon Tysul such as, Swimming Pool Lifeguard, Swimming Teacher, First Aid, and more.

 

See below for the latest courses.

Cwrs Achub Bywyd - Lifeguard Course

Ymuno a'r Tîm!  Join the Team!

 

Dyfarniad Lefel 2 Achub Bywyd Pwll Nofio

STA Level 2 Award in Pool Lifeguarding

 

MYNEGI DIDDORDEB - REGISTER INTEREST

 

Minimum candidate age: 16. The STA Pool Lifeguard qualification is the most comprehensive lifesaving qualification. On the course, you will learn essential skills including the theory of pool lifeguarding, supervision, the roles and responsibilities of a lifeguard and the risks associated with a swimming pool or leisure centre.  Calon Tysul is looking for new casual members of part time staff.  This qualification is your first step.


Rhaid i ymgeiswyr bod o leiaf 16 oed.  Dyma'r cymhwyster achub bywyd pwll STA - y cymhwyster achub bywyd mwyaf cynhwysfawr. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol gan gynnwys theori bywydau pyllau, goruchwylio, rolau a chyfrifoldebau achubwr bywyd a'r risgiau sy'n gysylltiedig â phwll nofio neu ganolfan hamdden.  Mae Calon Tysul yn chwilio am staff achlysurol newydd rhan amser.  Dyma eich cam cyntaf.


Cost = £200

 

Dyddiau Cwrs Nesaf - Dates of our Next Course

 

  • Dydd Gwener 21/6/19 Friday (17:00 - 21:00)
  • Dydd Sadwrn 22/6/19 Saturday (09:00 - 17:00)
  • Dydd Sul 23/6/19 Sunday (09:00 - 17:00)
  • Dydd Gwener 28/6/19 Friday (17:00 - 21:00)
  • Dydd Sadwrn 29/6/19 Saturday (09:00 - 17:00)
  • Dydd Sul 30/6/19 Sunday (09:00 - 17:00)

 

Lleoliad - Location: Calon Tysul, Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP - 01559 362548

 

https://www.safetytrainingawards.co.uk/qualifications/lifesaving/pool-lifeguarding/

 


matt@calontysul.cymru am ragor o wybodaeth neu i gofrestru - for more infoor to register

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018