Cyrsiau - Courses

Cynhelir nifer o gyrsiau yng Nghalon Tysul megis, Achub Bywyd Pwll Nofio, Dysgu Nofio, Cymorth Cyntaf a mwy.

 

Gweler isod ar gyfer y cyrsiau diweddaraf.

A number of courses are held at Calon Tysul such as, Swimming Pool Lifeguard, Swimming Teacher, First Aid, and more.

 

See below for the latest courses.

Cwrs Achub Bywyd - Lifeguard Course

Ymuno a'r Tîm!  Join the Team!

Minimum candidate age: 16. The five-day STA Pool Lifeguard qualification is the most comprehensive lifesaving qualification. On the course, you will learn essential skills including the theory of pool lifeguarding, supervision, the roles and responsibilities of a lifeguard and the risks associated with a swimming pool or leisure centre.  Calon Tysul is looking for new casual members of part time staff.  This qualification is your first step.


Rhaid i ymgeiswyr bod o leiaf 16 oed.  Dyma'r cymhwyster achub bywyd pwll STA pum diwrnod - y cymhwyster achub bywyd mwyaf cynhwysfawr. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol gan gynnwys theori bywydau pyllau, goruchwylio, rolau a chyfrifoldebau achubwr bywyd a'r risgiau sy'n gysylltiedig â phwll nofio neu ganolfan hamdden.  Mae Calon Tysul yn chwilio am staff achlysurol newydd rhan amser.  Dyma eich cam cyntaf.


Cost = £200

 

Hysbys | Notice (22/1/19)

CYHOEDDIR DYDDIAD AR GYFER Y CWRS NESAF YN FUAN

THE DATE OF THE NEXT COURSE WILL BE ANNOUNCED SOON


matt@calontysul.cymru am ragor o wybodaeth - for more info

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018