Cyfleusterau - Facilities

Neaudd Chwaraeon Sports Hall

Addas ar gyfer bob math o chwaraeon neu ddigwyddiadau eraill.

 

Suitable for all kinds of sports as well as other events.

Wal Ddringo    Climbing Wall

Perffaith i ymarfer eich sgiliau dringo.

 

Perfect to practice your climbing skills.

Ystafell Aml Bwrpas  Multi Use Room

Cyfarfodydd, cyfweliadau, dosbarthiadau ffitrwydd, gweithdai a llawer mwy.

 

Meetings, interviews, fitness classes, workshops and lots more.

Ystafell Ffitrwydd   Fitness Room

Detholiad o beiriannau codi pwysau, rhedeg, beicio a rhwyfo.

 

A selection of weights resistance machines, running, cycling and rowing.

Pwll Nofio      Swimming Pool

Pwll nofio gyda 5 lon

Main: 25m x 10m

Dyfnder: 1m - 2m

 

5-lane swimming pool

Size: 25m x 10m

Depth: 1m - 2m

Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP