Covid-19

 

Mwy o wybodaeth i ddilyn yn fuan.  Yn y cyfamser, gweler dogfennau canllawiau Nofio Cymru, Dychwelyd i'r Dŵr

More information to follow.  In the meantime, please refer to Swim Wales' Return to Water guidance documents

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP