Logo CT
Logo CT
 

Clwb Calon

Rhaglen gweithgareddau  ar gyfer plant 2 - 12 oed

An activity programme for children aged 2 - 12 years

Mae'r tymor newydd yn dechrau ar 17 - 21 Medi gyda 'Wythnos Rhagflas Clwb Calon'.  Mae modd i blant cymryd rhan mewn gweithgaredd/gweithgareddau yn rhad ac am ddim yn ystod yr wythnos yma yn unig.  Er mwyn parhau gyda'r rhaglen, mae'n rhaid talu £45 am weddill y tymor.

 

Cysylltwch â post@calontysul.cymru am ragor o fanylion.

 

The new term starts in the week beginning 17 - 21 September with a 'Clwb Calon Taster Week.'  Children can participate in an activity / activities for free during this week only.  In order to continue with the programme, you need to pay £45 for the remainder of the term.

 

Contact post@calontysul.cymru for more details.

 

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre