Fe fydd gweithgareddau Clwb Calon yn ail ddechrau ym mis Chwefror 2019 - cysylltwch â matt@calontysul.cymru am ragor o wybodaeth

 

Clwb Calon activities will re-start in February 2019 - contact matt@calontysul.cymru for more information.

 

 

 

 

 

Fe fydd gweithgareddau Clwb Calon yn ail ddechrau ym mis Chwefror 2019 - cysylltwch â matt@calontysul.cymru am ragor o wybodaeth

 

Clwb Calon activities will re-start in February 2019 - contact matt@calontysul.cymru for more information.

Ar Gael Nawr Rhaglen Tachwedd-Rhagfyr 2018

Croeso i Glwb Calon - ein rhaglen dan do ar gyfer plant 2 - 12 oed!  Rydym yn anelu at ddarparu dewis eang o weithgareddau sy’n helpu datblygu sgiliau corfforol a chymdeithasol eich plentyn.   Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu offer  arbennig a does dim rhaid archebu lle o flaen llaw.

 

Cost fesul sesiwn ydy £4

Cost am 6 sesiwn ydy £20

 

CYNNIG ARBENNIG!

Byddwch yn Aelod Clwb Calon (mynediad i bob sesiwn ar yr amserlen) - dim ond £22 y mis. 

Gellir aelodau mynychu un sesiwn Clwb Calon neu mwy pob wythnos, e.e. Sgiliau Rygbi nos Lun, Dysgu Reidio ar Nos Fawrth a Pencampwyr Pel-droed a Nos Fercher - dim ond £22 y mis!

 

 

Cysylltwch â matt@calontysul.cymru am ragor o fanylion.

 

Rhaglen 5 Tachwedd - 14 Rhagfyr 2018

 

Dydd Llun, 4 - 4.45pm - Sgiliau Rygbi (3 - 5 oed)

Dydd Llun, 5 - 6pm - Pel-droed i Ferched (6 - 10 oed)

 

Dydd Mawrth, 4 - 5pm - Dringo (8 - 12 oed)

Dydd Mawrth, 4 - 4.45pm - Dysgu Reidio Beic (2.5 - 5 oed)*

Dydd Mawrth, 5 - 6pm - Tennis (7 - 12 oed)

 

Dydd Mercher, 4 - 4.45pm - Pencampwyr Bach Pel-droed (3 - 5 oed)


Dydd Gwener, 4 - 5pm - Pel-fasged (8 - 12 oed)

 

*Dewch a helmed

 

Now Booking for November-December 2018

Welcome to ‘Clwb Calon’ - our indoor programme for children aged 2 - 12!  We aim to provide a wide range of fun and engaging activities designed to help  develop your child’s physical and social skills.  Children do not need any previous experience or specialist equipment and you do not need to book in advance.

 

Individual sessions cost £4

Cost for 6 sessions is £20

 

SUPER DEAL!

Be a Clwb Calon Member (entry for all sessions on the timetable) for only £22 per month.  Members are able to attend one or more Clwb Calon sessions each week, e.g. Rugby Skills on Mondays, Learn to Ride on Tuesdays and Mini Football Champs on Wednesday - all for only £22 per month!

 

Contact matt@calontysul.cymru for more details.

 

5 November - 14 December 2018 Programme

 

Monday, 4 - 4.45pm - Rugby Skills (age 3 - 5)

Monday, 5 - 6pm - Football for Girls (age 6 - 10)

 

Tuesday, 4 - 5pm - Climbing (age 8 - 12)

Tuesday, 4 - 4.45pm - Learn To Ride (age 2.5 - 5)*

Tuesday, 5 - 6pm - Tennis (age 7 - 12)

 

Wednesday, 4 - 4.45pm - Mini Football Champs (age 3 - 5)


Friday, 4 - 5pm - Basketball (age 8 - 12)

 

* Bring a helmet

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018