Clwb Calon

Rhaglen Gweithgareddau Plant - Children's Activity Programme

Ar Gael Nawr Rhaglen Tymor y Gwanwyn 2020

Croeso i Glwb Calon - ein rhaglen dan do ar gyfer plant 2 - 12 oed!  Rydym yn anelu at ddarparu dewis o weithgareddau sy’n helpu datblygu sgiliau corfforol a chymdeithasol eich plentyn.   Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu offer  arbennig.

 

Cost fesul sesiwn ydy £4

Cost am 10 sesiwn ydy £32

 

Cysylltwch â matt@calontysul.cymru am ragor o fanylion.

 

 

Rhaglen Ionawr - Mawrth 2020 - 10 sesiwn

(dim sesiynau yn ystod hanner tymor)

 

Dydd Llun, 4 - 5pm - Pêl-rwyd (7 - 9 oed)

Ion: 13/20/27, Chwef: 3/10/24, Mawrth: 2/9/16/23

 

Dydd Llun, 5 - 6pm - Pêl-rwyd (10 - 11 oed)

Ion: 13/20/27, Chwef: 3/10/24, Mawrth: 2/9/16/23

 

Dydd Mercher, 4 - 4.45pm - Aml Sgiliau (3 - 6 oed)

Ion: 15/22/29, Chwef: 5/12/26, Mawrth: 4/11/18/25

 

Dydd Mercher, 4 - 4.45pm - Pel-fasged (9 - 12 oed)

Ion: 15/22/29, Chwef: 5/12/26, Mawrth: 4/11/18/25

 

Dydd Mercher, 5 - 5.45pm - Dysgu Reidio Beic (2.5 - 5 oed)

Ion: 15/22/29, Chwef: 5/12/26, Mawrth: 4/11/18/25

 

Dydd Mercher, 5 - 6pm - Dringo (8 - 12 oed)

Ion: 15/22/29, Chwef: 5/12/26, Mawrth: 4/11/18/25

 

 

Er mwyn hawlio lle, ffoniwch 01559 362548 neu e-bostiwch matt@calontysul.cymru

 

 

Now Booking for Spring Term 2020

Welcome to ‘Clwb Calon’ - our indoor programme for children aged 2 - 12!  We aim to provide a range of fun and engaging activities designed to help  develop your child’s physical and social skills.  Children do not need any previous experience or specialist equipment.

 

Individual sessions cost £4

Cost for 10 sessions is £32

 

Contact matt@calontysul.cymru for more details.

 

 

 Jan - Mar 2020 Programme - 10 sessions

(no sessions during half term holidays)

 

Monday, 4 - 5pm - Netball (age 7 - 9)

Jan: 13/20/27, Feb: 3/10/24, March: 2/9/16/23

 

Monday, 5 - 6pm - Netball (age 10 - 11)

Jan: 13/20/27, Feb: 3/10/24, March: 2/9/16/23

 

Wednesday, 4 - 4.45pm - Multi Skills (age 3 - 6)

Jan: 15/22/29, Feb: 5/12/26, March: 4/11/18/25

 

Wednesday, 4 - 4.45pm - Basketball (age 9 - 12)

Jan: 15/22/29, Feb: 5/12/26, March: 4/11/18/25

 

Wednesday, 5 - 5.45pm - Learn to Ride Bikes (age 2.5 - 5)

Jan: 15/22/29, Feb: 5/12/26, March: 4/11/18/25

 

Wednesday, 5 - 6pm - Climbing (age 8 - 12)

Jan: 15/22/29, Feb: 5/12/26, March: 4/11/18/25

 

To book a place, phone 01559 362548 or email matt@calontysul.cymru

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP