Clwb Calon

Rhaglen Gweithgareddau Plant - Children's Activity Programme

Ar Gael Nawr Rhaglen Tymor y Haf 2019

Croeso i Glwb Calon - ein rhaglen dan do ar gyfer plant 2 - 12 oed!  Rydym yn anelu at ddarparu dewis o weithgareddau sy’n helpu datblygu sgiliau corfforol a chymdeithasol eich plentyn.   Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu offer  arbennig a does dim rhaid archebu lle o flaen llaw.

 

Cost fesul sesiwn ydy £4

Cost am 10 sesiwn ydy £32

 

Cysylltwch â matt@calontysul.cymru am ragor o fanylion.

 

 

Rhaglen Ebrill - Gorffennaf 2019 - 10 sesiwn

(dim sesiynau yn ystod hanner tymor)

 

Dydd Llun, 5 - 6pm - Pêl-droed i Ferched (6 - 10 oed)*

Mai: 6/13/20, Mehefin: 3/10/17/24, Gorff. 1/8/15 

 

Dydd Mawrth, 4 - 5pm - Dringo (7 - 12 oed)

Epr: 30, Mai: 7/14/21, Mehefin: 4/11/18/25, Gorff. 2/9

 

Dydd Mercher, 4 - 4.45pm -  Pêl-droed i blant bach (3 - 6 oed)

Mai: 1/8/15/22, Mehefin: 5/12/19/26, Gorff. 3/10


Dydd Mercher, 5 - 6pm - Tennis (7 - 11 oed)

Mai: 1/8/15/22, Mehefin: 5/12/19/26, Gorff. 3/10

 

Er mwyn hawlio lle, ffoniwch 01559 362548 neu e-bostiwch matt@calontysul.cymru

 

*dim sesiwn Dydd Llun 29/4/19

 

Now Booking for Summer Term 2019

Welcome to ‘Clwb Calon’ - our indoor programme for children aged 2 - 12!  We aim to provide a range of fun and engaging activities designed to help  develop your child’s physical and social skills.  Children do not need any previous experience or specialist equipment and you do not need to book in advance.

 

Individual sessions cost £4

Cost for 10 sessions is £32

 

Contact matt@calontysul.cymru for more details.

 

 

 April - July 2019 Programme - 10 sessions

(no sessions during half term holidays)

 

Monday, 5 - 6pm - Football for Girls (age 6 - 10)*

May: 6/13/20, June: 3/10/17/24, July: 1/8/15 

 

Tuesday, 4 - 5pm - Climbing (age 7 - 12)

Apr: 30, May: 7/14/21, June: 4/11/18/25, July: 2/9

 

Wednesday, 4 - 4.45pm - Mini Football sessions (age 3 - 6)

May: 1/8/15/22, June 5/12/19/26, July: 3/10


Wednesday, 5 - 6pm - Tennis (age 7 - 11)

May: 1/8/15/22, June 5/12/19/26, July: 3/10

 

To book a place, phone 01559 362548 or email matt@calontysul.cymru

 

*no session on Monday 29/4/19

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP