Clwb Calon

Rhaglen Gweithgareddau Plant - Children's Activity Programme

Ar Gael Nawr Rhaglen Chwefror - Ebrill 2019

Croeso i Glwb Calon - ein rhaglen dan do ar gyfer plant 2 - 12 oed!  Rydym yn anelu at ddarparu dewis o weithgareddau sy’n helpu datblygu sgiliau corfforol a chymdeithasol eich plentyn.   Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu offer  arbennig a does dim rhaid archebu lle o flaen llaw.

 

Cost fesul sesiwn ydy £4

Cost am 8 sesiwn ydy £25

 

Cysylltwch â matt@calontysul.cymru am ragor o fanylion.

 

 

Rhaglen 11 Chwefror - 12 Ebrill 2019

(dim sesiynau yn ystod hanner tymor)

 

Dydd Llun, 4 - 4.45pm - Dysgu Reidio Beic (2.5 - 5 oed) * ^

Dydd Llun, 5 - 6pm - Pêl-droed i Ferched (6 - 10 oed)

 

Dydd Mawrth, 4 - 5pm - Dringo (7 - 12 oed)

 

Dydd Mercher, 4 - 4.45pm -  Pêl-droed i blant bach (3 - 5 oed)


Dydd Gwener, 4 - 5pm - Pêl-fasged (8 - 12 oed)

 

Er mwyn hawlio lle, ffoniwch 01559 362548 neu e-bostiwch matt@calontysul.cymru

 

 

 

*Dewch a helmed

^ Dechrau 4/3/19 (ar ôl gwyliau hanner tymor) 6 sesiwn am £20

 

Now Booking for February - April 2019

Welcome to ‘Clwb Calon’ - our indoor programme for children aged 2 - 12!  We aim to provide a range of fun and engaging activities designed to help  develop your child’s physical and social skills.  Children do not need any previous experience or specialist equipment and you do not need to book in advance.

 

Individual sessions cost £4

Cost for 8 sessions is £25

 

Contact matt@calontysul.cymru for more details.

 

 

11 February - 12 April 2019 Programme

(no sessions during half term holidays)

 

Monday, 4 - 4.45pm - Learn To Ride a Bike (age 2.5 - 5)* ^

Monday, 5 - 6pm - Football for Girls (age 6 - 10)

 

Tuesday, 4 - 5pm - Climbing (age 7 - 12)

 

Wednesday, 4 - 4.45pm - Mini Football sessions (age 3 - 5)


Friday, 4 - 5pm - Basketball (age 8 - 12)

 

To book a place, phone 01559 362548 or email matt@calontysul.cymru

 

 

 

* Bring a helmet

^ Starts on 4/3/19 (after half term holidays) 6 sessions for £20

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018