Calon Lân

Calon Lân

Gyda chefnogaeth Fferm Wynt Brechfa, rydyn ni wedi sefydlu mwy o weithgareddau ar gyfer pobl dros 60 oed a phobl ifanc yn eu harddegau. Y prif nod yw helpu pobl i gymdeithasu, i gadw'n iach ac i atal unigrwydd. Mae yna nifer fawr o bethau i helpu i wella i'ch lles yng Nghalon Tysul.

 

Yn benodol, rydyn ni eisiau helpu pobl yn Alltwalis, Brechfa, Gwernogle, Gwyddgrug, Llanfihangel ar Arth, Llanllwni, New Inn, Pencader, Rhydargaeu a'r ardaelodd cyfagos.

 

Cysylltwch â ni os hoffech i ni drefnu chi gweithgaredd sydd ddim ar gael ar hyn o bryd.

 

Cliciwch y botwm Isod i weldio beth sydd ymlaen.

 

Calon Lân

With the support of Brechfa Wind Farm, we have set up more activities for people aged 60 and above and teenagers.  The main aim is to help people socialise, keep active and prevent loneliness. There are a large number of activities at Calon Tysul to help improve your well-being.

 

In particular, we want to help people in the communities of Alltwalis, Brechfa, Gwernogle, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-arth, Llanllwni, New Inn, Pencader, Rhydargaeu and the surrounding areas.

 

Please contact us if you would like us to arrange an activity that is not currently supported elsewhere.

 

Click the button below to see what's on.

 

Ariennir yn rhannol gan / Part funded by:

Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP