Archebu - Book

Archebu Lle

ARCHEBWCH GWEITHGAREDD O FLAEN LLAW

 

Ni fyddwn yn gadael i unrhyw un sydd heb archebu ymlaen llaw gymryd rhan yn y gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ar-lein cyn mynychu unrhyw weithgaredd (ystafell ffitrwydd, nofio a dosbarthiadau). Mae modd ichi archebu'r gweithgareddau hyn trwy fynd ar-lein / ffonio. Rydym hefyd wedi gosod cyfnod archebu ymlaen llaw o 7 diwrnod, er mwyn ei gwneud hi'n deg i bawb.

 

Cliciwch ar fotwm 'Archebwch arlein' i archebu eich sesiwn.

 

Os dych chi'n cael trafferth gyda'r system Bookwhen, cerwch at eu canolfan cymorth.

Book a Place

YOU MUST PRE-BOOK INTO YOUR ACTIVITY. 

 

We will not be accepting any ‘walk ups’, make sure that you book online prior to attending any activity (fitness suite, swim and classes). You can book these activities by going online / phoning.  We have set an advanced booking period of 7 days, this is to make it fair for all.

 

Please click 'Book online' below to book your session.

 

If you are having problems with the Bookwhen system, please see the help centre.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2020 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP