Amserlen Pwll - Pool Timetable

Amserlen Pwll Ionawr 2019 +

Pool Timetable January 2019+

Prisiau Nofio

Oedolyn: £4.50

Consesiwn / Myfyriwr: £3.30

Plentyn: £3.00

Plentyn o dan 3 oed: Am ddim

 

Tocyn Teulu: £11.00

 

Aelodaeth nofio ar gael - gweler manylion fan hyn

 

 

Swimming Prices

Adult: £4.50

Concession / Student: £3.30

Child: £3.00

Child under 3 years: Free

 

Family Ticket: £11.00

 

Swim memberships available - see here for details

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018