Amserlen Pwll - Pool Timetable

Mae'r pwll ar agor pob dydd ond mae'r amserlen yn newid yn ystod gwyliau ysgol haf.

The pool is open every day but please note that the timetable does change during the school summer holidays.

Dyma'r amserlen pwll nofio ar gyfer Gwyliau Haf 2019 -

SYLWER (29/7/19) - Mae'r sesiwn bore dydd Iau bellach yn sesiwn ar gyfer oedolion (2 lon) 10 - 11AM

 

Here's the pool timetable for 2019 Summer Holidays (22/7/19 - 1/9/19)

PLEASE NOTE (29/7/19) - The session on Thursday morning has changed to Adult swim (2 lanes) 10 - 11AM

Pwll Gwyliau Haf - Summer Holiday Pool
Amserlen Pwll Gwyliau Haf 2019 V2.pdf
Adobe Acrobat document [331.4 KB]

Amserlen Pwll Gwyliau Haf - Summer Holiday Pool Timetable (22/7/19 - 1/9/19)

Amserlen Pwll Ionawr 1/1/19 - 21/7/19

Pool Timetable 1/1/19 - 21/7/19

Dyma'r amserlen pwll nofio yn ystod tymor yr ysgol (1/1/19 - 21/7/19)

Here's the pool timetable during school term-time (1/1/19 - 21/7/19)

Prisiau Nofio

Oedolyn: £4.50

Consesiwn / Myfyriwr: £3.30

Plentyn: £3.00

Plentyn o dan 3 oed: Am ddim

Tegan Aer 'Eliminator': £3.50

 

Tocyn Teulu: £11.00

 

Aelodaeth nofio ar gael - gweler manylion fan hyn

 

 

Swimming Prices

Adult: £4.50

Concession / Student: £3.30

Child: £3.00

Child under 3 years: Free

Eliminator Inflatable: £3.50

 

Family Ticket: £11.00

 

Swim memberships available - see here for details

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018