Amserlen Pwll - Pool Timetable

Amserlen Pwll Nofio

Cywir 4/1/2020

Lawrlwthiwch y PDF neu weler isod

 

Swimming Pool Timetable

Correct 4/1/2020

Download a PDF or see below

Amserlen Pwll Ionawr 2020 January Pool Timetable
Amserlen Calon Tysul ION 2020 2.pdf
Adobe Acrobat document [1.1 MB]

 

Dydd Llun - Mondays

  Gweithgaredd Activity
15:00 Aerobeg Dwr Aqua Aerobics
16:00 Gwersi nofio Swimming lessons
18:00 Nofio cyhoeddus + 2 lon ar gyfer oedolion Public swimming + 2 lanes for adult swimming
19:00 Llandysul Paddlers Llandysul Paddlers
21:00 Cau Close

 

Dydd Mawrth - Tuesday

  Gweithgaredd Activity
16:00 Clwb Nofio Swimming Club
17:00 Gwersi nofio Swimming lessons
18:00 Nofio cyhoeddus Public swimming
19:00 Menywod yn unig Ladies-only
20:00 Nofio i feistri (5 lon) Masters swimming (5 lanes)
21:00 Cau Close

 

Dydd Mercher - Wednesday

  Gweithgaredd Activity
16:00 Nofio Hwyl - AM DDIM i blant! Fun Swim - FREE for kids!
17:00 Gwersi nofio Swimming lessons
19:00 Sesiwn preifat Private hire
20:00 Nofio mewn lonydd i Oedolion Adult lane swimming
21:00 Cau Close

 

 

Dydd Iau - Thursdays - *NOFIO AM DDIM I BOBL DROS 60 - OVER 60S SWIM FOR FREE

  Gweithgaredd Activity
06:30 - 09:00 Nofio cyhoeddus* Public swimming*
10:00 Sblash! + Nofio cyhoeddus (2 lon) Splash! + Public swimming (2 lanes)
11:00 Aerobeg Dwr Aqua Aerobics
12:00 Nofio cyhoeddus* Public swimming*
16:00 Gwersi nofio Swimming lessons
18:00 Nofio cyhoeddus* + 2 lon ar gyfer oedolion Public swimming* + 2 lanes for adult swimming
19:00 Clwb Nofio Swimming Club
20:00 Cau Close

 

 

Dydd Gwener - Fridays

  Gweithgaredd Activity
10:00 Gwersi nofio Swimming lessons
11:00 Rhaglen Nofio i Oedolion Adult Swimming Programme
12:00 Rhiant a phlentyn + Nofio cyhoeddus Parent & Child + Public swimming
16:00 Gwersi nofio Swimming lessons
18:00 Nofio cyhoeddus Public swimming
19:00 Sesiynau preifat Private hires
21:00 Cau Close

 

Dydd Sadwrn - Saturday

  Gweithgaredd Activity
09:00 Nofio Hwyl - AM DDIM i blant! Fun Swim - FREE for kids!
10:00 Gwersi nofio Swimming lessons
10:00 - 12:00 Nofio i oedolion (2 lon) Adult lane swimming (2 lanes)
12:30 Llandysul Paddlers Llandysul Paddlers
14:30 Cau Close

 

 

Dydd Sul - Sunday

  Gweithgaredd Activity
09:00 Nofio cyhoeddus + 2 lon ar gyfer oedolion Public swimming + 2 lanes for adult swimming
10:00 - 12:00 Hwyl i'r Teulu Family Fun Swim
12:15 Ar gael ar gyfer partion plant Available for children's parties
13:15 Cau Close

 

 

Prisiau Nofio

Oedolyn: £4.50

Consesiwn / Myfyriwr: £3.30

Plentyn: £3.00

Plentyn o dan 3 oed: Am ddim

Tegan Aer 'Eliminator': £3.50

 

Tocyn Teulu: £11.00

 

Aelodaeth nofio ar gael - gweler manylion fan hyn

 

Llogi'r pwll (gyda staff Achub Bywyd): £49 yr awr neu £45 os yn bwcio 10 sesiwn neu fwy.

 

 

Swimming Prices

Adult: £4.50

Concession / Student: £3.30

Child: £3.00

Child under 3 years: Free

Eliminator Inflatable: £3.50

 

Family Ticket: £11.00

 

Swim memberships available - see here for details

 

Pool hire (with lifeguards): £49 per hour or £45 if block booking 10 sessions or more.

 

 

Amserlen Ionawr 2020- January 2020 Timetable

Amserlen Pwll Ionawr 2020 January Pool Timetable
Amserlen Calon Tysul ION 2020 2.pdf
Adobe Acrobat document [1.1 MB]
Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP