Amserlen Pwll - Pool Timetable

Sylwer - fe fydd amserlen y pwll yn newid ym mis Ionawr 2020 ymlaen. 

Gweler isod i weld y newidiadau.

 

Please note - the pool timetable will change from January 2020 onwards. 

See below for the changes.

Amserlen Cyfredol - Current Timetable

Amserlen Pwll Medi 2019 September Pool Timetable
Amserlen Pwll Medi 2019.pdf
Adobe Acrobat document [632.8 KB]

Amserlen Ionawr 2020- January 2020 Timetable

Amserlen Pwll Ionawr 2020 January Pool Timetable
Amserlen Calon Tysul ION 2020.pdf
Adobe Acrobat document [765.5 KB]

Amserlen Ionawr 2020- January 2020 Timetable

Amserlen Pwll Ionawr 2020 January Pool Timetable
Amserlen Calon Tysul ION 2020.pdf
Adobe Acrobat document [765.5 KB]

Prisiau Nofio

Oedolyn: £4.50

Consesiwn / Myfyriwr: £3.30

Plentyn: £3.00

Plentyn o dan 3 oed: Am ddim

Tegan Aer 'Eliminator': £3.50

 

Tocyn Teulu: £11.00

 

Aelodaeth nofio ar gael - gweler manylion fan hyn

 

Llogi'r pwll (gyda staff Achub Bywyd): £49 yr awr neu £45 os yn bwcio 10 sesiwn neu fwy.

 

 

Swimming Prices

Adult: £4.50

Concession / Student: £3.30

Child: £3.00

Child under 3 years: Free

Eliminator Inflatable: £3.50

 

Family Ticket: £11.00

 

Swim memberships available - see here for details

 

Pool hire (with lifeguards): £49 per hour or £45 if block booking 10 sessions or more.

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP