Amdanom Ni - About Us

Calon Lân

Calon Iach

Calon Tysul

 

Dyma'r geiriau ag ysgrifennwyd gan brifardd, Tudur Dylan Jones wrth i ni agor y fenter elusennol newydd, Calon Tysul ym mis Rhagfyr 2017.

 

Mae Calon Tysul yn gymaint mwy na phwll nofio a chanolfan hamdden.  Rydyn ni yma i gefnogi, ysbrydoli ac i annog trigolion ein hardal o gwmpas Llandysul i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau cymdeithasol.  Boed yn nofio yn ein pwll, codi pwysau yn ein hystafell ffitrwydd neu gymryd rhan mewn gweithdy crefft yn ein hystafell amlbwrpas, mae rhywbeth at ddant pawb!


Ffurfiwyd Calon Tysul yn 2017 ar ôl i Gyngor Sir Ceredigion trosglwyddo 'Canolfan Hamdden Llandysul' i berchnogaeth yr Ymddiriedolwyr Canolfan Dŵr Llandysul. 

 

Penderfynwyd roedd angen enw newydd ar gyfer dechrau newydd, felly dewiswyd yr enw Calon Tysul i adlewyrchu pwysigrwydd y ganolfan i bawb yn ein pentref.

 

Mae 'na groeso mawr i chi gysylltu gyda ni am sgwrs neu os gennych syniad o sut gallwn ni wella ein darpariaeth.

 

 

 

Calon Lân

Calon Iach

Calon Tysul

 

These are the words written by National Eisteddfod winning poet, Tudur Dylan Jones, upon the opening new charity initiative, Calon Tysul, in December 2017.


Calon Tysul is much more than just a swimming pool and leisure centre. We are here to support, inspire and encourage the residents of  Llandysul and surrounding areas to take part in a wide range of social activities.  Whether it's swimming in our pool, lifting weights in our fitness room or taking part in a craft workshop in our multi-purpose room, there's something for everyone!


Calon Tysul was formed in 2017 after Ceredigion County Council transferred ownership of 'Llandysul Leisure Centre' to the Trustees of Llandysul Aqua Centre.


It was decided that a new name was needed for a new start,  Calon Tysul was the name chosen to reflect the importance of the centre to everyone in our village.  Calon is the Welsh word for 'heart', so the name literally means 'the Heart of Llandysul'.


You are most welcome to contact us for a chat or if you have an idea of how we can improve our provision.

 

 

Cwrdd â'r Tîm - Meet the Team

Matt Adams

Rheolwr

Manager

 

Ers | Since 2017

 

 

Bethan Davies

Uwch Gynorthwy-ydd

Senior Attendant

 

Ers | Since 2019

 

Cole Lewis

Uwch Gynorthwy-ydd

Senior Attendant

 

Ers | Since 2013

 

Kerry-Jayne Thomson

Uwch Gynorthwy-ydd

Senior Attendant

 

Ers | Since 2019

 

Alys Jones

Cynorthwy-ydd Achlysurol

 

Casual Attendant

 

 

Bethan Jenkins

Cynorthwy-ydd Achlysurol

 

Casual Attendant

 

 

Ffion James

Cynorthwy-ydd Achlysurol

 

Casual Attendant

 

 

Hannah Clements

Cynorthwy-ydd Achlysurol

 

Casual Attendant

 

 

Staff Tonnau Tysul

Heather Randall

Cydlynydd Gweithgareddau Dŵr

Aquatics Coordinator

 

Ers | Since 2019

 

Ysgol Nofio - Swim School

Sioned Bryant

Athro Nofio

Swim Teacher

 

SEQ Lefel 2 Dysgu Nofio

 

SEQ Level 2 Teaching Swimming

 

 

Crisial Llywelyn

Athro Nofio

Swim Teacher

 

SEQ Dysgu Nofio (Cynorthwy-ydd) Lefel 1

 

SEQ Level 1 Teaching Swimming (Assistant)

 

 

Sioned Morgan

Athro Nofio

Swim Teacher

 

SEQ Dysgu Nofio (Cynorthwy-ydd) Lefel 1

 

SEQ Level 1 Teaching Swimming (Assistant)

 

Elis MacDonald

Cynorthwy-ydd Nofio

Swim Assistant

 

Arweinwyr Chawraeon Cynorthwy-ydd Nofio

 

Sports Leaders Swimming Assistant

 

 

Allwedd Cymhwysterau - Qualifications Key

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP