Aelodaeth - Memberships

Arbed Arian Trwy Ymuno

Mae modd arbed arian trwy ddod yn aelod i Galon Tysul.

 

*Mae angen talu £10 ffi cofrestru ar gyfer pob aelodaeth*

 

Aelodaeth Teulu Ffitrwydd a Nofio: £44 y mis 

Aelodaeth Teulu Nofio: £33 y mis

 

Aelodaeth Oedolyn Ffitrwydd a Nofio: £33

Aelodaeth Oedolyn Ffitrwydd NEU nofio: £22

 

Aelodaeth Consesiwn Ffitrwydd a Nofio: £22

Aelodaeth Consesiwn Ffitrwydd NEU nofio: £11

 

Mae modd gohirio eich aelodaeth ar unrhyw adeg.

Mae angen cwblhau taflen aelodaeth yn y Ganolfan.

 

Cysylltwch a post@calontysul.cymru os mae gennych cwestiwn.

 

 

Save Money by Becoming a Member

You can save money by becoming a member of Calon Tysul.

 

* A £10 registration fee is required for each membership *

 

Family Fitness and Swimming Membership: £44 per month

Family Family Membership: £33 per month

 

Adult Fitness and Swimming Membership: £33

Adult Fitness Membership OR swim: £22

 

Membership of Fitness and Swimming Concession: £22

Membership Fitness Concession OR swimming: £11

 

Your membership can be cancelled at any time.

A membership form needs to be completed at the Centre.

 

Contact post@calontysul.cymru if you have any questions. 

 

Gosod Taliad Misol

Cliciwch ar y math cywir o aelodaeth a byddech yn cael eich cyfeirio at system 'Go Cardless'.  A wnewch chi sicrhau eich bod chi wedi dewis yr aelodaeth gywir plîs.

 

Set-up Monthly Payment

Click on the relevant membership type in order to be directed to the Go Cardless system.  Please ensure that you have selected the correct membership. 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018