! Gwybodaeth ddiweddaraf COVID-19- Latest information

DIOLCH O GALON AM EICH CEFNOGAETH!

HUGE THANKS FOR YOUR SUPPORT!

Cywir / Correct 13:58, 31/07/2020

 

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod modd i byllau nofio a chanolfannau hamdden ail agor ar Ddydd Llun 10 Awst 2020.  

 

Nid yw dyddiad ail agor Calon Tysul wedi cael ei benodi eto.  Rydyn ni'n anelu at gyhoeddi dyddiad ail agor cyn gynted â phosib.

 

Yn y cyfamser, cysylltwch â Gareth Bryant (Cadeirydd Ymddiriedolwyr Calon Tysul) bpaddlers@aol.com os mae angen rhagor o wybodaeth. Neu gallech ymweld a'n tudalennau Facebook a Twitter.

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

Ymddiriedolwyr Calon Tysul

 

Mae Nofio Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ynglyn a dychwelyd i'r dŵr.  Cerwch at eu gwefan am fwy o wybodaeth - https://www.swimwales.org/pages/return-to-water

 

========

 

 

The Welsh Government has today announced that swimming pools and leisure centres may re-open on Monday 10 August 2020.

 

The date of the reopening of Calon Tysul has not yet been set.  We aim to announce a re-opening date as soon as possible.

 

In the meantime, please contact Gareth Bryant (Chair of Trustees of Calon Tysul) bpaddlers@aol.com if you require further information.  You can also visit our Facebook and Twitter pages.

 

Thank you for your support

 

Calon Tysul Trustees

 

Swim Wales have produced guidance about returning to water.  Please visit their website for information - https://www.swimwales.org/pages/return-to-water

 

Croeso cynnes i Galon Tysul

Canolfan Hamdden + Pwll Nofio 25m

Leisure Centre + Pool 25m

Llandysul, SA44 4HP

Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

01559 362548 - post@calontysul.cymru

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Pwll Nofio - Swimming Pool

25m x 10m

 

5 lon nofio 

Dyfnder: 1m yn yr ochr bas, 2m yn yr ochr dwfn

Tegan aer newydd sbon 'Eliminator'

Detholiad o gychod caiacio

 

5 swimming lanes

Depth: 1m in the shallow end, 2m in the deep end

Brand new 'Eliminator' pool inflatable 

Selection of kayaks

 

Neaudd Chwaraeon - Sports Hall

33m x 19m

 

4 cwrt badminton
1 cwrt tennis dan do
1 cwrt Futsal gyda goliau swyddogol FIFA
1 cwrt Pêl-rwyd / Pêl-fasged gyda goliau

 

4 badminton courts

1 indoor tennis court

1 Futsal court with official FIFA goals

1 Netball / Basketball court with goals

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP