Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

01559 362548 - post@calontysul.cymru

Calon Tysul - Cynllun i ail agor Dydd Llun 10 Mai 2021

Calon Tysul - Plan to reopen Monday 10 May 2021

05/05/2021

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â champfeydd a chanolfannau hamdden, ni’n hapus iawn i ddweud ein bod ni’n cynllunio i ail agor drysau Calon Tysul ar Ddydd Llun 10fed o Fai 2021.

Mae hynny’n rhoi digon o amser inni fel tîm paratoi’r ganolfan er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a’n cwsmeriaid. 

Fe fydd gwersi nofio i blant yn ail ddechrau ar Ddydd Llun 10fed o Fai hefyd.  E-bostiwch nofio@calontysul.cymru am fwy o wybodaeth neu i wirio amseroedd ayyb.

Archebwch eich sesiynau ar-lein fan hyn.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Following a Welsh Government announcement on gyms and leisure centres, we are delighted to announce that we are planning to re-open the doors of Calon Tysul on Monday 10th May 2021.

This gives us enough time for us as a team to prepare the centre to ensure the safety of our staff and customers. 

Children's swimming lessons will also recommence on Monday 10th May.  Please email nofio@calontysul.cymru for more information or to check times etc.

Book your session online here.

 

Croeso cynnes i Galon Tysul

Canolfan Hamdden + Pwll Nofio 25m

Leisure Centre + Pool 25m

Llandysul, SA44 4HP 

01559 362548

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Pwll Nofio - Swimming Pool

25m x 10m

 

5 lon nofio 

Dyfnder: 1m yn yr ochr bas, 2m yn yr ochr dwfn

Tegan aer newydd sbon 'Eliminator'

Detholiad o gychod caiacio

 

5 swimming lanes

Depth: 1m in the shallow end, 2m in the deep end

Brand new 'Eliminator' pool inflatable 

Selection of kayaks

 

Neaudd Chwaraeon - Sports Hall

33m x 19m

 

4 cwrt badminton
1 cwrt tennis dan do
1 cwrt Futsal gyda goliau swyddogol FIFA
1 cwrt Pêl-rwyd / Pêl-fasged gyda goliau

 

4 badminton courts

1 indoor tennis court

1 Futsal court with official FIFA goals

1 Netball / Basketball court with goals

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP