Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

01559 362548 - post@calontysul.cymru

Calon Tysul i Gau Dros Cyfnod Atal

Calon Tysul to Close During Fire-break

Mae Llywodraeth Cymru yn gorfodi ‘Cyfnod atal’ a ddaw i rym rhwng 6pm ddydd Gwener yma a dydd Llun 9fed Tachwedd.  Gallech weld rhagor o wybodaeth fan hyn.

 

Felly byddwn yn cau Calon Tysul am 6pm nos Wener 23ain Hydref.  Fel mae’n sefyll, rydym yn bwriadu ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd i ail ddechrau gweithgareddau.

 

As you are no doubt aware, Welsh Government are enforcing a ‘Fire Break’ which comes in to effect from 6pm this Friday until Monday 9th November.  You can find more information here

 

We will therefore be closing Calon Tysul at 6pm Friday evening 23rd October.  As things stand, we plan to reopen on Monday 9th November to resume activities. 

 

Croeso cynnes i Galon Tysul

Canolfan Hamdden + Pwll Nofio 25m

Leisure Centre + Pool 25m

Llandysul, SA44 4HP 

01559 362548

NI AR AGOR - WE ARE OPEN

Rydyn ni'n barod i'ch croesawi nôl...

We're ready to welcome you back....

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Pwll Nofio - Swimming Pool

25m x 10m

 

5 lon nofio 

Dyfnder: 1m yn yr ochr bas, 2m yn yr ochr dwfn

Tegan aer newydd sbon 'Eliminator'

Detholiad o gychod caiacio

 

5 swimming lanes

Depth: 1m in the shallow end, 2m in the deep end

Brand new 'Eliminator' pool inflatable 

Selection of kayaks

 

Neaudd Chwaraeon - Sports Hall

33m x 19m

 

4 cwrt badminton
1 cwrt tennis dan do
1 cwrt Futsal gyda goliau swyddogol FIFA
1 cwrt Pêl-rwyd / Pêl-fasged gyda goliau

 

4 badminton courts

1 indoor tennis court

1 Futsal court with official FIFA goals

1 Netball / Basketball court with goals

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2020 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP