Diwrnod Shwmae Su'mae Heddiw!  Dewch am sgwrs gyda Iestyn ap Dafydd yn fyw o'r Ganolfan nawr!

It's Shwmae Su'mae Day!  Come for a chat with Iestyn ap Dafydd live from the Centre now!

24 hour Shwmaeathon!

 

www.YouTube.com/SSiLanguages

Amserlen Calon Tysul Medi - Sept Timetable 2018 +
Amserlen ar gyfer y pwll nofio, ystafell ffitrwydd a dosbarthiadau Calon Tysul, Medi 2018 ymlaen
Timetable for Calon Tysul swimming pool, fitness suite and classes, September 2018 onwards
Amserlen Calon Tysul MEDI 2018.pdf
Adobe Acrobat document [770.0 KB]

Croeso cynnes i Galon Tysul

Welcome to Calon Tysul

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018