! Gwybodaeth ddiweddaraf COVID-19- Latest information

MAE'R GANOLFAN AR GAU DROS DRO

THE CENTRE IS TEMPORARILY CLOSED 

Cywir / Correct 14:56, 06/04/2020

 

Mae'r llywodraeth wedi mynnu bod pob canolfan hamdden a phwll nofio yn cau am gyfnod oherwydd peryglon COVID-19.  Fe fyddwn ni'n ail-agor ein drysau unwaith ni'n gallu sicrhau diogelwch ein staff a chwsmeriaid.

 

Cysylltwch â Gareth Bryant (Cadeirydd Ymddiriedolwyr Calon Tysul) bpaddlers@aol.com os mae angen rhagor o wybodaeth.

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

Ymddiriedolwyr Calon Tysul

 

========

 

 

The government has demanded the closure of all leisure centres and swimming pools because of the dangers of COVID-19. We will re-open our doors once we can ensure the safety of our staff and customers.

 

Please contact Gareth Bryant (Calon Tysul Chair of Trustees) bpaddlers@aol.com if you require further information

 

Thank you for your support

 

Calon Tysul Trustees

 

Croeso cynnes i Galon Tysul

Canolfan Hamdden + Pwll Nofio 25m

Leisure Centre + Pool 25m

Llandysul, SA44 4HP

Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

01559 362548 - post@calontysul.cymru

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Pwll Nofio - Swimming Pool

25m x 10m

 

5 lon nofio 

Dyfnder: 1m yn yr ochr bas, 2m yn yr ochr dwfn

Tegan aer newydd sbon 'Eliminator'

Detholiad o gychod caiacio

 

5 swimming lanes

Depth: 1m in the shallow end, 2m in the deep end

Brand new 'Eliminator' pool inflatable 

Selection of kayaks

 

Neaudd Chwaraeon - Sports Hall

33m x 19m

 

4 cwrt badminton
1 cwrt tennis dan do
1 cwrt Futsal gyda goliau swyddogol FIFA
1 cwrt Pêl-rwyd / Pêl-fasged gyda goliau

 

4 badminton courts

1 indoor tennis court

1 Futsal court with official FIFA goals

1 Netball / Basketball court with goals

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP