HYSBYSEB - NOTICE

Rydym bellach AR GAU ar ddydd Llun Gŵyl Banc 22/4/19.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleuster achosir

 

We will now be CLOSED on Bank Holiday Monday 22/4/19.  We apologise for any inconvenience caused.

 

Croeso cynnes i Galon Tysul

A warm welcome to Calon Tysul

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Pwll Nofio - Swimming Pool

25m x 10m

 

5 lon nofio 

Dyfnder: 1m yn yr ochr bas, 2m yn yr ochr dwfn

Tegan aer newydd sbon 'Eliminator'

Detholiad o gychod caiacio

 

5 swimming lanes

Depth: 1m in the shallow end, 2m in the deep end

Brand new 'Eliminator' pool inflatable 

Selection of kayaks

 

Neaudd Chwaraeon - Sports Hall

35m x 20m

 

4 cwrt badminton
1 cwrt tennis dan do
1 cwrt Futsal gyda goliau swyddogol UEFA
1 cwrt Pêl-rwyd / Pêl-fasged gyda goliau

 

4 badminton courts

1 indoor tennis court

1 Futsal court with official UEFA goals

1 Netball / Basketball court with goals

 

HYSBYSEB - NOTICE

Rydym bellach AR GAU ar ddydd Llun Gŵyl Banc 22/4/19.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleuster achosir

 

We will now be CLOSED on Bank Holiday Monday 22/4/19.  We apologise for any inconvenience caused.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018